Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 1433-152, laatst bijgewerkt op 3 april 2023, zoekperiode 1534 - 1970

16 februari 1535

Vindplaats van het origineel

Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 1433, Charterverzameling Oisterwijk en Moergestel, inv. nr. 152.

Samenvatting oorkondetekst

Akte van verkoop voor schepenen van Moergestel, door Jacob Aert Schellekens aan Haywygen, weduwe van Andries Wouters, van een jaarlijks erfrente van 2 rijnsgulden uit een huis, hof en erf, gelegen ter plaatse genaamd die broeckzyde, te Moergestel, te betalen.

Transcriptie

Wij Jan Peter Ancems, ende Henrick Jan Zwitten, schepenen in Gestell bii Oisterwiick tuiigen onder onssen ǁ gemeenen zegel, dat voir ons comen is Jacob Aert Schellekens, ende heeft gelooft Haiiwiigen weduwe van Andries ǁ Wouters twee riinsgullden siaers erfgelts, alle jaer op Lichtmisse dach te gellden, ende te betaelen te heffen ǁ ende te weren, vuyt huys, hof ende erffenis daer aen gelegen inder prochien van Gestell, ter plaetze geheyten ǁ die broeckzyde, metter eender ziiden aen erve Laureijs vande Poll, metter ander ziide aen erve Willem ǁ Airtsz, metten eenen eynde, aen de gemeiin straet, metten anderen eynde, aen erve Gerardt Mathiis Rosen ǁ ende Jacob voorschreven, heeft voort gelooft op hem ende op alle ziine goeden hebbende ende vercriigende, deze erven ǁ te weren ende altiit goet zeker ende waeldogende te maken, als voor deze twee rynsgullden siaers erfgelts ǁ voorschreven, Gegeven Int jaer ons heeren geboorte, duysent vyfhondert ende vierendertich, Opten ǁ zesthiensten dach in februario

 

Loco recker

P Berijs