Overslaan en naar de inhoud gaan
Documentnummer 2649-002, laatst bijgewerkt op 3 april 2023, zoekperiode 1335 - 1970

31 mei 1335

Vindplaats van het origineel

Tilburg, Regionaal Archief Tilburg, toegangsnummer 2649, Charterverzameling Geertruidenberg en Raamsdonk, inv. nr. 2.

Samenvatting oorkondetekst

Privilege verleend door Willem, graaf van Holland, aan de poorters van Geertruidenberg, dat zij alleen door schepenen van Geertruidenberg verhoord en berecht mogen worden.

Transcriptie

Wi Willem grave van Heynnegouwen van Hollant van Zeelant ende here van Vrieslant maken cont allen luden, dat wi ǁ onsen lieven ende ghetrouwen luden onsen poerters wonachtich binnen onser poerten van Sente Gherden Berghe sulke ǁ gratie ghedaen hebben dat wi willen als sii waerheden besitten van saken die dair binnen ghevallen sellen, datter ǁ onse rechter met over en sitte noch yement anders danne onse scepene van den Berghe vorseid. Ende alsulke saken ǁ als dair binnen ghevallen of dair buten van hueren poerters dat te berechten binnen onser poerten vorscreven bi ǁ onser scepen vonnesse. Behoudenliken altoes alsulcke brieven als onse vorvorders ende wi ghegheven hebben ende ǁ dit sal gheduren sonder enich wederroepen van ons of van onsen nacomelinghen. In orconde desen brieve bezeghelt ǁ mit onsen groten zeghele. Ghegheven tote Keynot op den lesten dach van meye. Int iaer ons heren dusent drie ǁ hondert vive ende daertich ǁ