Zegels (2)

Van welk materiaal zijn zegels gemaakt?

Zegel van het Departementaal Bestuur van Brabant

De bijenwas waar een zegel van werd gemaakt kon verschillende kleuren hebben. Die kleuren waren niet willekeurig gekozen.

Een zegel van rode was betrof in de meeste gevallen een landsheer, bv. Karel de Vijfde.

Een zegel van groene was betrof in de meeste gevallen een religieuze instelling (kerk of klooster) of persoon (abt of abdis).

Een zegel van bruine was betrof in de meeste gevallen een schepen of een schepenbank.

Waszegels waren kwetsbaar en raakten beschadigd. Door het gebruik van de oorkonden sprongen soms stukjes van het zegel af.

Een ander risico was de temperatuur. Het bewaren van de oorkonden op zolders kon er toe leiden dat de warmte de afbeelding van het zegel beschadigde.

De paus zegelde met een loden zegel. In de charterbank van Regionaal Archief Tilburg hebben we daar één exemplaar van.