Vrijwilligers

De drijvende kracht achter de Charterbank

Een deel van de vrijwilligers bij de afsluiting in 2013 van de Charterverzameling Oisterwijk

Een deel van de vrijwilligers bij de afsluiting in 2013 van de Charterverzameling Oisterwijk

Het project Charterbank wilden we niet alleen doen: samenwerken en (publieks)participatie zijn twee belangrijke onderdelen van de strategie van Regionaal Archief Tilburg. We hebben de wijsheid niet in pacht en maken graag gebruik van de expertise en het enthousiasme van anderen.

Voor de Charterbank hebben we speciaal vrijwilligers geworven, goed in het lezen van oud schrift. Werven ging gia verschillende kanalen: website, nieuwsbrief, krant, de cursus paleografie, rondvragen onder de reguliere vrijwilligers en soms gewoon bezoekers aanspreken in de studiezaal.

Uiteindelijk zijn we eind 2009 gestart met 20 vrijwilligers. In de loop der jaren is er wel een enkeling afgevallen, maar daar stond tegenover dat er ook geregeld mensen bij kwamen. De laatste jaren was het echt een vaste groep transcribenten. Zowel jonge als oudere mensen en zowel mannen als vrouwen. Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij zeggen dat er meer ouderen waren dan jongeren en meer mannen dan vrouwen. Alles bij elkaar is het een mooie groep vrijwilligers die samen bijna 1.600 charters hebben getranscribeerd.

De keuze was aan de vrijwilligers: thuis transcriberen of in de studiezaal. De meesten - vooral degenen die wat verder weg woonden-  kozen voor de eerste optie. Anderen zaten een paar dagen in de week in groepjes samen te werken in de studiezaal. Alles ging digitaal: elke vrijwilliger kreeg scans van een bepaald charter. Deze konden ze dan transcriberen, met of zonder behulp van Transcript. Vervolgens stuurden ze de transcriptie weer terug, waarna ze weer een ander charter toegestuurd kregen. In beginsel corrigeerde de projectleider alle transcripties, maar dat was niet haalbaar. Daarna kregen de vrijwilligers eerst een charter om te transcriberen, vervolgens kregen ze een transcriptie om te corrigeren.

Bedankt voor al jullie werk en enthousiasme: Ad P, Herman, Stef, Mark, Irene, Catrien, Tilly en Jan, Etienne, Leo, Ger, Marij, Jan van B, Jacques, Marc, Rene en Rene, Pieter, Frans, Miep, Jan V, Ad, Lidy, Aline, Henk.