De Charterbank

Het project

Regionaal Archief Tilburg is vanaf eind 2009 bezig om de hele chartercollectie digitaal toegankelijk te maken. Momenteel zijn er 1583 charters gedigitaliseerd. Deze zijn – op een enkele na- ook bijna allemaal getranscribeerd. De afgelopen jaren zijn er in de archieven van de verschillende schepenbanken nog een aantal 'nieuwe' charters gevonden. Ook deze zullen worden gedigitaliseerd, getranscribeerd en online beschikbaar gesteld worden.

Maar waarom een Charterbank? Dat is een vraag die ik de afgelopen jaren geregeld heb moeten beantwoorden wanneer mij werd gevraagd naar het 'nut' van een Charterbank. Eerder had Regionaal Archief Tilburg de hele bevolkingsadministratie - doop-, trouw- en begraafboeken, burgerlijke stand en bevolkingsregister- van alle twaalf gemeenten van het werkgebied gedigitaliseerd, ontsloten en online gezet. Hiermee werd meteen een grote groep onderzoekers bediend, de genealogen.

De 'oude' Charterbank zoals deze in 2009 gelanceerd werd

De 'oude' Charterbank zoals deze in 2009 gelanceerd werd

Daarna werd het tijd om een minder bekend en toegankelijk bronnengenre te digitaliseren en onder de aandacht te brengen, zoals charters. Want onbekend maakt nog steeds onbemind. In mijn tijd op de studiezaal hebben er nog geen handvol bezoekers een charter aangevraagd, helaas. Het doel van de Charterbank was en is om een groter publiek te laten kennismaken met charters en ze onder de aandacht te brengen als uniek bronnenmateriaal waarin voor verschillende groepen onderzoekers interessante informatie te vinden is. 

Er werd een projectgroep met collega's uit verschillende disciplines in het leven geroepen om het project vlot te laten verlopen. Het inventariseren, laten restaureren, conserveren en digitaliseren van de chartercollecties was een langdurig maar interessant proces, evenals het laten maken van een online Charterbank. De eerste Charterbank ging in 2009 online. 

Maar......online beschikbaar stellen betekent nog niet dat de informatie ook toegankelijk is. Hiervoor hebben we de hulp ingeschakeld van een twintigtal vrijwilligers. Alle charters uit de charterbank zijn dan ook getranscribeerd door speciaal voor dit project geworven vrijwilligers, allemaal mensen die belangstelling hebben voor en plezier in het ontcijferen van oud schrift.