Verantwoording

Voor de wetenschappelijke begeleiding van de Charterbank Regionaal Archief Tilburg is in 2017 een Commissie van Toezicht en Advies samengesteld.
De leden zijn: dr. G. Van Synghel, voorzitter, dr. A. Adamska, dr. J. Sanders en drs. A. de Beer.

 

Werkinstructie Tilburgse Charterbank

Doel

Het doel van het Tilburgse Charterbankproject is het in digitale vorm uitgeven van een wetenschappelijke editie van de oorkonden die op het Regionaal Archief Tilburg worden bewaard. Deze oorkonden zijn de afgelopen jaren getranscribeerd door vrijwilligers, maar nooit op eenduidige en wetenschappelijk acceptabele manier gepresenteerd. Daarnaast is de oorspronkelijke digitale omgeving verdwenen, zodat de oorkonden momenteel nauwelijks toegankelijk zijn. Via het project wordt beoogd deze waardevolle bronnen en de verrichtingen van de vrijwilligers hernieuwde aandacht te geven en toegankelijk te maken voor onderzoek.

Corpus

Anders dan bij reguliere oorkondenboeken is, wegens de aard van het oorspronkelijke Charterbankproject, gekozen voor het editeren van originele grossen. Afschriften, minuutakten en dergelijke versies zijn slechts dan betrokken wanneer zij betrekking hebben op een origineel.

Het criterium voor opname in het project is, behalve de vorm, de bewaring op het Regionaal Archief. Zodoende is er niet sprake van een geografisch of institutioneel perspectief. In de praktijk heeft het merendeel van het corpus betrekking op de Meierij van ’s-Hertogenbosch, meer precies het kwartier van Oisterwijk.

Voor het huidige project is gekozen om de oorkonden tot 1550 te editeren: een behapbaar aantal en binnen de onderzoeksperiode van ondergenoemde. Indien de middelen en interesse hierna nog blijken te bestaan, is er de mogelijkheid om later de jongere charters toe te voegen.

Werkwijze

De transcriptieregels van het Oorkondenboek zijn grotendeels overgenomen in de werkinstructie van de Charterbank, en volgen hieronder:

 • Geen normalisering van de gecédilleerde e
 • Geen normalisering van afkortingen in eigennamen, behalve bij Christus, Salvator en dergelijke
 • Geen normalisering van c en t
 • Geen normalisering van y
 • Geen normalisering van u en v in eigennamen
 • Geen normalisering van uitgangen boven Romeinse jaartallen, dagaanduidingen en dergelijke
 • Normalisering van u en v in Latijnse en volkstalige teksten
 • Normalisering van i/j en ii/ij respectievelijk tot i en ii (bij oorkonden voor 1501)
 • Normalisatie van ligaturen
 • Normalisering van interpunctie
 • Normalisering van hoofdletters bij eigennamen
 • Normalisering van regelscheiding in originelen, de scheiding wordt echter wel kenbaar gemaakt door een dubbele verticale streep
 • Normalisering van afbrekingsstreepjes
 • Weergave van Romeinse cijfers in kapitaal
 • Weglaten van digniteitspunten en isoleringspunten
 • Oplossing van afkortingen volgens de meest voorkomende variant in de tekst zelf, behoudens enkele veel voorkomende afkortingen in de volkstaal
 • Oplossing van afkortingen in Romeinse kalenderaanduidingen
 • Weergave van afkortingen in eigennamen door cursivering, inclusief de us-afkorting.